Certifierad Team Coach med Lars-Eric och Elene Uneståhl

Team coach

Det är en stor skillnad att coacha en individuell person jämfört att coacha en organisation, det här har företagen insett och anlitar alltmer coacher för sina team.

Kursen kommer ge dig ovärderlig erfarenhet inom teamcoaching, allt detta sker under noggrann uppsikt av våra erfarna coacher.

Kursen tar 120 timmar av studier, inkluderat förberedelser och planering, kurstillfälle och certifiering.

Trainers

Elene Uneståhl

Internationellt certifierad ICC Trainer

Elene är bl.a. utbildad ICNLP Trainer, ICC Coachtränare, beteendevetare, Lic Mental tränare, kognitiv- och hypno-terapeut. Har en egen praktik där hon har nått ovanligt goda och snabba resultat med alla slags besvär genom att kombinera Coaching med Mental Träning, NLP och Hypnos. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP, Arbetar även via Skandinaviska Ledarhögskolan med att ge utbildningar i Kommunikation, Hypnos och ICC:s Coaching koncept och är en av två godkända Coach-tränare som leder till certifieringar i ICC i Sverige.

Lars-Eric Uneståhl

Internationellt certifierad ICC-Trainer

Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet och utbildningen i mental träning blev populär på flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 en privat Högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos, Mindfulness som ger en integrerad strategi för personlig utveckling och Problemlösning.Tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag. Blivit utsedd av tidningen Chef som en av 100 personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad metal tränare.

Certifieringsorganisation
ICC – International Coaching Community

Mer info om kursen och anmälan

Kursstart: 2018-09-10 Anmäl dig på Skandinaviska Ledarhögskolans (SLH:s) webbplats

Till info och anmälan