Certifierad Life Coach med Lars-Eric och Elene Uneståhl

Om livs Coaching
Alltfler människor vänder sig idag till en livscoach för att få hjälp och stöd i det egna arbetet med livets många problem. Många människor väljer idag hellre en livscoach än en terapeut. Detta gäller i ännu högre utsträckning de som vill ha ett stöd i den livslånga utveckling som är målet för de flesta, men där många har fastnat i ”ekorrhjulet” eller ”grottekvarnen”. Det finns människor som inte bara använder livscoachen för att starta utvecklingsresan utan som fortsätter att ha sin livscoach med livet igenom. Detta gör att just ”Livscoachen” till skillnad från andra coaching kategorier lättare kan skapa det som i business idag betraktas som det yttersta kundmålet – att få livslånga kunder.

Utbildningsmodellen
Utbildningen bygger på Uneståhls Läropyramid:
ATT LÄRA  –  i – om – för – från – genom hela  –  LIVET

På samma sätt som på grundutbildningen kommer därför de sex dagarna att vara fyllda med en kombination av teori och praktik, där genomgångarna av filosofi, modeller och metoder är en bakgrund till den viktigaste delen: ”Action Learning” eller ”Learning by doing” det vi kallar PÖTT-principen:   Praktik – Övningar –Tillämpningar och Träning, dvs det som för över kunskapen till kompetens.

Exempel på innehåll
Bland innehållet kan nämnas dessa 7 exempel:

  • Lär dig använda vår Livsbudget med Livsmål. Livsresultat och Livsbalans
  • Lär dig använda vår Energibudget med ökning av energitillgångar, minskning av energiskulder, ökade energiinkomster och minskade energiutgifter
  • Mentala träningens 7 modeller och metoderna till varje modell
  • Fyll på verktygslådan med den asiatiska filosofin (Mindfulness, ACT, Yoga, m.m.)
  • Fyll på verktygslådan med effektiva metoder i Stresshantering/Stressimmunitet
  • Glöd-modellen och andra motivationsmetoder för livslång Livsmotivation
  • Gamla och nya metoder för ökad Livskvalitet, Livslust och Livsglädje

 

Certifierad Life Coach, Nivå 2 –  26-29 maj + 1dag certifiering, 2018 i Örebro

Certifiering som ”Certified International Life Coach”

Certifieringsorganisation
ICC – International Coaching Community   www.internationalcoachingcommunity.com

Kommentarer till certifieringen
Det finns många organisationer I Sverige och I andra länder som utfärdar certifiering på grundnivån. ICC är inte bara en av de största Coaching organisationerna (troligtvis den största om man räknar antalet certifierade coacher, som nu finns över hela världen) utan är den enda som också certifierar på nästa nivå, dvs på specialistutbildningarna.

På grundnivån är ICC den enda organisationen, där grundutbildningen fått kvalitetsstämpeln EQA av EMCC (European Mentor and Coaching Council) och specialistutbildningarna (Life Coach, Team Coach och Business/Executive Coach) håller alla samma höga nivå.

Utbildare/Tränare
Elene och Lars-Eric Uneståhl från Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH/SIU)

Förkunskaper
ICC Certifierad Coach Nivå 1, eller en motsvarande grundutbildning i Coaching

Uppläggning
4 dagars liveutbildning och 1 dag certifiering  + practicum efteråt med tillämpningar och klientarbete

Utbildningsplats
Skandinaviska Ledarhögskolan, Hagalundsvägen 4, 702 30 Örebro.
Telefon: 019 – 33 22 33

Läs mer här: