Certifierad Business Executive Coach med Lars-Eric och Elene Uneståhl

Denna kurs kommer att utveckla dig som coach och ta dig in i eliten av coacher. Större delen av verksamhetscoaching inriktar sig mot ledare – verkställande- och toppchefer. De behöver vara ledare och coaching är ett av de mest kraftfulla sätten att hjälpa dem utveckla sina personliga egenskaper som ledare.

Executive Coaching är en verksamhet som under 2017 omsatte över en miljard dollar. Fler och fler företag satsar på coaching för att utveckla ledarskapet hos sina högsta chefer.

Executive coaching tar dig ett steg bortom de färdigheter övriga typer av coachingutbildningar ger. Ledare behöver coacher som själva är ledare. Vanliga coachingfärdigheter är inte tillräckligt. Du vill vara extraordinär! Du vill vara det bästa du kan vara. Denna kurs kommer att placera dig i denna elitkategori.

En Executive coach ska ha förmåga att coacha såväl enskilda som grupp och ta utgångspunkt i den verksamhet som personen eller gruppen ingår i. Coachingen har dubbelt syfte. Coaching skapar målorienterat handlande och lärande. Stor fokus ligger på reflektionen och lärandet. Coachingen ska ge såväl ökad handlingsberedskap som ökade insikter till verksamheten. På denna utbildning får du lära dig och träna på allt detta.

Tränare:

Elene Uneståhl

Internationellt certifierad ICC Trainer

Elene är bl.a. utbildad ICNLP Trainer, ICC Coachtränare, beteendevetare, Lic Mental tränare, kognitiv- och hypno-terapeut. Har en egen praktik där hon har nått ovanligt goda och snabba resultat med alla slags besvär genom att kombinera Coaching med Mental Träning, NLP och Hypnos. Hon ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifieringsutbildningar i NLP, VD och ägare av Skandinaviska Ledarhögskolan och utbildar i Kommunikation, stresshantering, Ledarskap, Hypnos och ICC:s Coaching koncept och är en av två godkända Coach-tränare som leder till certifieringar i ICC i Sverige.

Lars-Eric Uneståhl

Internationellt certifierad ICC-Trainer

Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i början av 90-talet och utbildningen i mental träning blev populär på flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. Han startade 1990 en privat Högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos, Mindfulness som ger en integrerad strategi för personlig utveckling och Problemlösning.Tränat många internationella idrottsstjärnor och jobbar med internationella storföretag. Blivit utsedd av tidningen Chef som en av 100 personer som under de senaste 50 åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licensierad metal tränare.

Grundare av utbildningen:
Joseph O’Connor är en av de mest kända och respekterade tränarna inom coaching och NLP i världen. Han har undervisat i Nord- och Sydamerika, Hong Kong och Singapore, (där han tilldelades medaljen av National Community Leadership Institute), Nya Zeeland och många europeiska länder. Joseph har varit gäst medlem av fakulteten för NLP universitetet i Santa Cruz, Kalifornien.

Joseph har arbetat med många företag som tränare och konsult, inklusive Citibank, BA, HP Invent, och FN: s organisation för industriell utveckling (UNIDO) i Wien, samrådat om industriellt samarbets projekt i utvecklingsländer.

Han är författare till sjutton böcker översatta till tjugofem språk, däribland många av de bäst säljande och mest respekterade böcker inom NLP, systemtänkande och coaching. Han var den första författaren utanför USA som skrev en NLP bok. Hans bok,’Introducing NLP’ har använts i över tio år som grundbok för NLP utbildningar och har sålt över 100.000 exemplar. Joseph är en av grundarna av ICC.

Förkunskaper

Detta är en avancerad specialistutbildning öppen för alla ICC certifierade coacher och coacher som har fullgjort motsvarande träning genom annan certifieringsorganisation än ICC.

Certifieringsorganisation
ICC – International Coaching Community

Mer info om kursen och anmälan

Kursstart: 11-16/2-2019
Anmäl dig på Skandinaviska Ledarhögskolans (SLH:s) webbplats

Till info och anmälan