Roads to Life Excellence
- education and training
for a better world!
Read about Lars-Eric Uneståhl

Ph.D. Lars-Eric Uneståhl

Roads to Life Excellence

Lars-Eric Uneståhl, Ph. D. is the founder of SIU, a private Scandinavian University, specialized in finding, teaching and training ”Roads to Life Excellence”.

Some of the main methods are Mental, Cognitive and Emotional Training, Developmental Hypnosis and Coaching.

Some of the main principles are

 • Differentiating between Knowledge and Skills (Skills = how to handle Life situations)
 • To transfer Knowledge to Life Skills through Applications, Practices and Systematic Training
 • To develop direct ways to Life Skills (unconscious learning)
 • To establish a high positive relation between ”School Success” and ”Life Success”
 • To relate Learning to Life through LEARNING – in/for/from/about/during the whole – LIFE
 • To replace the common reactive, “clinical” model with a proactive, developmental ”Excellence related” model
 • To make ”methods of change” more effective by using alternative states of consciousness

Let's Work Together!

Unestahl Mental Training

The on-line training - Unestahl Mental Training – UMT©

UMT® is a competence and life-quality improving online education for all regardless of background, occupation or position and where you decide your own start day and study rate.

Training consists of 4 parts á 25 IU (7, 5 p), where each module contains of DVD lessons, literature, tests, exercises and training programs. The titles are:

 • Basic Mental Training,
 • Self and Goal image Training
 • Mental strength Training
 • Life-quality Training

Latest News

The latest news from Scandinavian International University

Certifierad Life Coach med Lars-Eric och Elene Uneståhl

1 Jan, 2018 - News

Om livs Coaching Alltfler människor vänder sig idag till en livscoach för att få hjälp och stöd i det egna arbetet med livets många problem. Många människor väljer idag hellre en livscoach än en terapeut. Detta gäller i ännu högre utsträckning de som vill ha ett stöd i den livslånga utveckling som ä...

Read more

Certifierad Business Executive Coach med Lars-Eric och Elene Uneståhl

1 Jan, 2018 - News

Denna kurs kommer att utveckla dig som coach och ta dig in i eliten av coacher. Större delen av verksamhetscoaching inriktar sig mot ledare – verkställande- och toppchefer. De behöver vara ledare och coaching är ett av de mest kraftfulla sätten att hjälpa dem utveckla sina personliga egenskaper som...

Read more

World Congress on Excellence in Sweden 2019

31 Dec, 2017 - News

Next World Congress in Sweden In the Congress at Panjab university in Chandigarh India, October 2015, was decided to place the next congress - The 4th World Congress on Excellence in Sport and Life, in Sweden 2019. Among the sub-conferences can be mentioned: The 8th International Conference on Menta...

Read more

Certifierad Team Coach med Lars-Eric och Elene Uneståhl

13 Jul, 2017 - News

Team coach Det är en stor skillnad att coacha en individuell person jämfört att coacha en organisation, det här har företagen insett och anlitar alltmer coacher för sina team. Kursen kommer ge dig ovärderlig erfarenhet inom teamcoaching, allt detta sker under noggrann uppsikt av våra erfarna coacher...

Read more

Excellence Trainer

10 Jul, 2017 - News

Newsletter from Scandinavian International University – July 2017 From July 2017 there will be a newsletter coming out every month, shorter in content but now more often. It has also a new name: “Excellence Trainer”. Here is the background to the new name. Mental Training and Excellence When Uneståh...

Read more

Excellence Trainer december 2016

18 Nov, 2016 - News

”Ordet omöjligt kan omöjligt användas om framtiden” är ju en sentens jag myntade i den mentala träningens barndom och som jag sedan dess använt i en rad olika sammanhang. Exemplen jag tagit genom åren har alla varit positiva och kopplade till Mental träning och de har stimulerat många människor till...

Read more

"Everything changes! Not even the future is what it used to be"

- Lars-Eric Uneståhl -

Subscribe to Newsletter

Roads to Life Excellence

Subscribe to the newsletter and get updates on research, seminars, peptalks, mental training, coaching, developmental hypnosis and much more.

When you register you get a free download of a training program!