Utbildningar inom stresshantering i Sverige

Lär dig stresshantera dig själv – och andra!

Certifierad Stressolog

Lär dig stresshantera dig själv - och andra!

- utbildning del 1 -

Lars-Eric Uneståhl har designat en utbildning med mental träning, mindfulness och coaching som grund. Det finns två delar och den första delen handlar om att lära sig stresshantera sig själv och andra. Den andra leder till Certifierad Stressolog.

Del 1 innefattar såväl metoder för Stressreduktion och för Stressimmunitet (förebyggande) men även metoder för att förvandla negativ stress till positiv stress. Du får träningsprogram för egen träning, för att lära dig hantera den stressen.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen!

 

Certifierad Stressolog

- utbildning del 2 -

Del 2 ger det du behöver för att lära andra stresshantering och leder till Certifierad Stressolog. Eftersom behovet av effektiva metoder för stresshantering är oerhört stort i dag så kan du nå ”helpers high” – den sköna känslan av att kunna hjälpa andra till ett bättre liv.

Båda utbildningarna utgår från Lars-Eric Uneståhl:s Läropyramid, där en hållbar förändring kommer genom en arbetsplatsrelaterad träning och inlärning.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen!