Lär dig stresshantera dig själv och andra

En utbildning i Stresshantering (del I) med möjlighet att fortsätta till ”Certifierad Stressolog” (del II).

Utbildningen innefattar såväl metoder för Stressreduktion och för ”Stressimmunitet” (förebyggande) men även metoder för att förvandla negativ till positiv stress. Del 1 sträcker sig över 2 månader, men du behöver bara vara borta från jobbet 1 dag. Orsaken till detta är att utbildningen utgår från Uneståhl:s Läropyramid, där en hållbar förändring kommer genom en arbetsplatsrelaterad träning och inlärning.

Del I består av två delar:

  1. En introduktionsdag omkring Stresshantering i Teori och praktik
  2. En träning,  som kallas ”Stresshantering 1” och som består av 37 dagars träning (15-20 minuter per dag 5 dagar i veckan) och innehåller:

1. Muskulär avslappning, för att få ner den onödiga och energislukande grundspänningen och skapa en ”Avspänd effektivitet” (Avslappning i antagonistiska muskler) och ”Flyt”, där ”viljemässig ansträngning och ”slit” ersätts med alternativa kontrollsystem (Triggers och inre bilder).

2. Mental avslappning, med träning av ”optimal andning” och inprogrammering av en baskänsla av Lugn-Säkerhet-Trygghet (LST) som en ständig bas för alla andra känslor.

3. ”Det mentala rummet”, för effektiv vila och återhämtning och för inprogrammering av önskvärda förändringar.

4. Sömnträning för insomnande och djupsömn.

5. Självbildsträning

6-7.  Vardagsuppgifter att utföra utifrån Mindfulness

 

ÖVRIGT
Datum & Tid:
 Startar i Stockholm & Göteborg under hösten 2017.
Plats: Axelsons Gymnastiska Institut, Gästrikegatan 10, Stockholm
Kostnad: 2.960 kr ex. moms
Kursintyg: Stresshantering

Läs mer och gå till anmälningsformuläret dig, klicka här: Lär dig stresshantera dig själv och andra

 

TILL BESLUTSFATTARE PÅ FÖRETAG, SKOLOR, INSTITUTIONER, ETC.
VARFÖR INTE UTBILDA NÅGON/NÅGRA I DIN ORGANISATION TILL STRESSOLOG?

EN STRESSOLOG SOM LEDER TRÄNINGEN I STRESSHANTERING FÖR ALLA SINA MEDARBETARE

DEN MENTALA TRÄNINGEN ÄR OERHÖRT KOSTNADSEFFEKTIV. BYGGD PÅ EGENTRÄNING OCH EGENKONTROLL (EMPOWERMENT) SÅ DU SLIPPER ALLA DYRA KONSULTER

  • 8 miljoner svenskar skulle behöva lära sig stresshantering.
  • Majoriteten av alla sjukskrivningar beror på stressrelaterad ohälsa.
  • Det skrivs, pratas, debatteras om STRESS, men viktigast är vad vi gör åt det.
  • Viktigt att åtgärda stressrelaterade sjukskrivningar innan de övergår till kronisk ohälsa.
  • Viktigt att åtgärda både stress och stressrelaterade problem innan dessa leder tillsjukskrivning.
  • Viktigt att också arbeta förebyggande och skapa en Stress-inmmunitet med egen reaktions kontroll.

 

Utbildningen är unik genom sin kombination
av Mental träning och Mindfulness

 

Ytterligare saker som gör kursen unik

KOSTNADSEFFEKTIVITETEN

Träningsmodellen, som bygger på handledd egenträning, gör att den 4 månader långa utbildningen har en exceptionell låg kostnad. Ofta är bortavaron från arbetet dyrare än kurskostnaden. Denna utbildning kräver bara 2 dagars bortavaro från arbetet. Kostnadseffektiviteten har inte bara med lägre kostnader utan det som är ännu viktigare – Större effektivitet jämfört med traditionella utbildningar.

Orsaken till detta har bl.a, att göra med Uneståhls läropyramid som för ihop Lärandet och livet genom att: LÄRA-  i/om/för/från/under hela – LIVET, där den arbetsplats- och fritids- relaterade träningen ger bättre långsiktiga effekter än institutionsbaserat lärande.

Utbildningen bygger också på ”idrottsmodellen” där kompetensen (hur man handskas med de livssituationer man möter) blir viktigare än kunskapen (redovisat vetande). För att föra över kunskap till kompetens används PÖTT-principen (Praktik, Övning, Tillämpning och Träning).

Välkommen att låta alla medarbetare gå steg I (egen stresshantering) eller att låta en eller flera bli Stressolog för att på så sätt kunna kombinera sitt ordinarie arbete med att leda och stödja övriga medarbetares egenträning

Lars-Eric Uneståhl, Fil.Dr, President SIU Scandinavian International University

Läs mer och gå till anmälningsformuläret dig, klicka här: Lär dig stresshantera dig själv och andra