Nytt datum för utbildning i stresshantering

STRESSHANTERINGSKURSEN UPPSKJUTEN TILL HÖSTEN
Informationen om den nya Stresshanteringskursen kom tyvärr ut mycket sent. Vi har därför fått många förfrågningar om vi skulle kunna skjuta upp den till hösten vilket vi nu beslutat att göra. Kursen möter stort intresse men tyvärr är många redan inbokade dessa dagar under våren.  Vi återkommer därför så fort som möjligt med nya datum för hösten.

Skulle det vara något företag som vill ge kursen internt för sina medarbetare så kan vi ordna det redan under våren.

Kontakta oss: info@unestahl.com

Med vänlig hälsning
Lars-Eric Uneståhl