Stresshantering genom Mental träning och Mindfulness – Stockholm 15/9

Overview

De senaste decennierna har det skrivits spaltkilometer i Sverige om stress. Det går knappt att öppna en tidning utan att hitta artiklar om stress, och en sökning på internet ger över hundra träffar på svenska böcker i ämnet. Ändå ligger vi i topp när det gäller sjukskrivning av stressrelaterade orsaker!

Anledningen är uppenbar om man tänker efter. Viktigare än kunskap om stress är kunskap om vad man kan göra åt den. Detta räcker dock inte heller; stressen måste hanteras praktiskt med långsiktig och systematisk träning. Det går inte att tänka sig bort från stressen.

Lars-Eric Uneståhl har designat en utbildning med mental träning, mindfulness och coaching som grund.

Stockholm 15 september

Program

15 Sep, 2017

Stockholm 15 september

Del 1 sträcker sig över 2 månader, men du behöver bara vara borta från jobbet 1 dag. Orsaken till detta är att utbildningen utgår från Uneståhl:s Läropyramid, där en hållbar förändring kommer genom en arbetsplatsrelaterad träning och inlärning.

Del I består av två delar:

1. En introduktionsdag omkring Stresshantering i Teori och praktik
2. En träning, som kallas ”Stresshantering 1” och som består av 37 dagars egen träning (15-20 minuter per dag 5 dagar i veckan) och innehåller:

1. Muskulär avslappning
för att få ner den onödiga och energislukande grundspänningen och skapa en ”Avspänd effektivitet” (Avslappning i antagonistiska muskler) och ”Flyt”, där ”viljemässig ansträngning och ”slit” ersätts med alternativa kontrollsystem (Triggers och inre bilder).

2. Mental avslappning
med träning av ”optimal andning” och inprogrammering av en baskänsla av Lugn-Säkerhet-Trygghet (LST) som en ständig bas för alla andra känslor.

3. ”Det mentala rummet”,
för effektiv vila och återhämtning och för inprogrammering av önskvärda förändringar.

4. Sömnträning för insomnande och djupsömn.

5. Självbildsträning

6-7.  Vardagsuppgifter att utföra utifrån Mindfulness

Speakers

Lars-Eric Uneståhl

Ph.D. President för Scandinavian International University, har sedan 1960-talet forskat om – och utvecklat modeller, principer och utbildningsprogram för – personlig utveckling och problemlösning inom områden som idrott och scenkonst, skola och utbildning, affär, arbete och ledarskap samt hälsa och kliniska områden.

Contact

För frågor och information, kontakta

Janne Lundgren

Email

Tel. 0709-22 05 41

Register here!

Information om anmälan och priser för utbildningen.

Pris: 1.800 kr (exkl. moms).

Vill du veta mer? – kontakta:
registerreceive more info